Spotkanie technologiczne
Cyfrowa Twierdza IT/OT

Integracja rozwiązań cybersecurity w przemyśle

Opis spotkania:

Jak podnieść poziom cyberbezpieczeństwa na styku IT/OT, uwzględniając dobre praktyki oraz aktualne regulacje prawne? Zapraszamy na spotkanie technologiczne dla kadry zarządzającej infrastrukturą IT/OT w przedsiębiorstwach.

Program spotkania:

  • Regulacje prawne względem praktycznego podejścia do budowy polityki cyberbezpieczeństwa w środowisku przemysłowym IEC 62443 i ISO 27001.
  • Przemysłowa cybertwierdza - omówienie architektury sieciowej i sprzętowej, opartej o technologię Siemens, Stormshield i NOZOMI. Ochrona środowiska z uwzględnieniem modelu Purdeau oraz pryncypii integracji w sieciach przemysłowych w kontekście: 1. Funkcjonalności i ciągłości działania. 2. Segmentacji sieci. 3. Routowania pakietów. 4. Protokołów IT w sieciach OT. 5. Active Directory w sieciach przemysłowych.
  • Odparcie ataków na sieć OT - pokaz możliwości cybertwierdzy, zbudowanej przez architektów i inżynierów Anzeny.

Cyfrowa Twierdza IT/OT to najciekawsze case studies, praktyczne podejście do norm i dyrektyw (NIS2, KSC, IEC 62443, ISO 27001 i inne) oraz prezentacja Cyfrowej Twierdzy, zbudowanej przez inżynierów i architektów IT/OT. Nasze spotkania technologiczne stanowią platformę wymiany doświadczeń oraz są okazją do zdobycia najnowszej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa IT/OT.

Agenda wydarzenia:

  • 9:45-10:30 - Przywitanie gości i śniadanie.
  • 10:30-13:00 - Część technologiczna.
  • 13:00-13:30 - Dyskusja i zakończenie.
  • Spotkanie kierujemy do wybranych Klientów. Rejestracja uczestników trwa do 7 czerwca 2023 r.

ORGANIZATORZY:

Anzena Bezpieczeństwo IT/OT, Dagma Bezpieczeństwo IT, Siemens, Exclusive Networks