Dla przemysłu IT/OT

Cyberbezpieczeństwo dla Industry 4.0, czyli tylko kompleksowe rozwiązania.
Jesteśmy Integratorem, zatem możesz być pewien, że nasza oferta uwzględni wszystkie etapy realizacji zadania. Od audytu, po zakup sprzętu, hardening, wdrożenie oraz opiekę powdrożeniową.

audyty IT/OT

infrastruktura
IT/OT

backup

segmentacja i mikrosegmentacja sieci

wirtualizacja

zdalny dostęp

koncepcje
i consulting

Nasza siła
tkwi w know-how

 • Wdrażamy rozwiązania zapewniające najwyższą ochronę i niezawodność systemów IT/OT.
 • Jako integrator audytujemy środowisko IT, a następnie proponujemy sprawdzone i najlepsze rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Specjalizujemy się w audytach IT/OT, hardeningu infrastruktury, segmentacji i mikrosegmentacji sieci, wirtualizacji, zdalnym dostępie.
 • Wdrożenia realizujemy dbając o zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo.
Zapewnimy je w Twojej organizacji.

Bezpieczeństwo danych

 • DLP - ochrona przed wyciekiem
 • Privileged Access Management
 • Backup
 • Disaster Recovery
 • Antivirus / Antimalware
 • NAC

Bezpieczeństwo sieci

 • Segmentacja i mikrosegmentacja sieci przemysłowych
 • Projektowanie bezpieczeństwa sieci
 • Modernizacja infrastruktury IT/OT w oparciu o standardy i normy dot. cyberbezpieczeństwa
 • Hardening urządzeń sieciowych
 • Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury produkcyjnej (62443, 27001, NIS2, KSC)
 • Monitorowanie infrastruktury - SOC i SOAR
 • SIEM
 • Rozwiązania technologiczne klasy Enterprise

Sprawdzony hardware

 • Serwerownie, serwery fizyczne i wirtualne sprawdzające się w środowiskach przemysłowych, macierze NAS/SAN, także klasy Enterprise
 • UTM dedykowane dla przemysłu
 • IPS/IDS
 • Switche L2/L3, firewalle, cienkie klienty, routery, dyski sieciowe, inne
 • Sieci bezprzewodowe z kontrolerem
 • Zasilacze UPS pracujące na parametrach krytycznych

Usługi

 • Wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT/OT
 • Audyty CVE/KSC
 • Szkolenia online i stacjonarne
 • Konsultacje techniczne i doradztwo
 • Integracja z systemami MES & ERP

Zapytaj o ofertę

Formularz kontaktowy

warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. ANZENA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@anzena.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.anzena.pl/prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning