Informacje prawne

Informacje zgodne z KSH

Anzena Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 15, 40-478 Katowice

Telefon: +48 32 420 90 00
E-Mail: kontakt@anzena.pl

Identyfikator VAT

PL 954-273-93-96

Wpis do rejestru

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Numer rejestru (KRS):
0000433503
Reprezentowany przez:
Grzegorz Sikorski, Anna Piechocka