Dla instytucji publicznych

Cybersecurity dla sektora publicznego.
Wiemy, jak ważna jest niezawodność systemów informatycznych w organizacji publicznej. Nasze rozwiązania zmniejszają ryzyko awarii i zwiększają bezpieczeństwo danych i sieci.

Active Directory

infrastruktura
IT

backup

segmentacja i mikrosegmentacja sieci

wirtualizacja

zdalny dostęp

koncepcje
i consulting

Nasza siła
tkwi w know-how

  • Wdrażamy rozwiązania zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemów IT.
  • Jako integrator wskazujemy sprawdzone rozwiązania IT.
  • Specjalizujemy się w budowie i hardeningu infrastruktury, segmentacji sieci, wirtualizacji, zdalnym dostępie. Oprogramowanie do backupu – Arcserve ShadowProtect (dawniej StorageCraft) – którego jesteśmy polskim dystrybutorem, cieszy się niesłabnącą popularnością wśród urzędów i instytucji publicznych.

Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo.
Zapewnimy je w Twojej organizacji.

Cybersecurity dla sektora publicznego

  • Segmentacja sieci
  • Infrastruktura
  • Wirtualizacja
  • Backup
  • Zdalny dostęp

Bezpieczeństwo danych

  • DLP - ochrona przed wyciekiem
  • Privileged Access Management
  • Backup
  • Disaster Recovery
  • Antivirus / Antimalware

Bezpieczeństwo sieci

  • Segmentacja sieci
  • Projektowanie i modernizacja sieci
  • Wirtualizacja infrastruktury
  • Privileged Access Management

Sprawdzony hardware

  • Switche, firewalle, UTM
  • Sieci bezprzedwodowe z kontrolerem
  • Dyski sieciowe i macierze NAS/SAN
  • Serwery fizyczne i wirtualne
  • Zasilacze UPS

Usługi

  • Wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT
  • Hardening infrastruktury
  • Wdrożenie centralnego systemu zarządzania infrastrukturą AD DS
  • Optymalizacja Active Directory
  • Szkolenia online i stacjonarne
  • Konsultacje techniczne i doradztwo

Zapytaj o ofertę

Formularz kontaktowy

warning
warning
warning
warning
Sprawdź kto będzie administratorem Twoich danych (więcej)

Administratorem danych osobowych podanych powyżej jest ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478) przy ul. Pszczyńskiej 15. Podstawą prawną przetwarzania danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b i f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania jest marketing bezpośredni towarów lub usług administratora danych lub producentów rozwiązań i usług znajdujących się w ofercie administratora. Wyrażenie zgody, wynikające z art. 6 ust. 1 lit a) RODO jest dobrowolne i brak zgody nie wpływa na wykonanie usługi. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest także dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. W przypadku generowania wersji testowych lub zakupu, podane wyżej dane będą przetwarzane przez producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, do momentu wyrażenia sprzeciwu. ANZENA, na podstawie art. 37 RODO wyznacza Inspektora Ochrony Danych, wskazując następujące dane kontaktowe: Karolina Kraśniewska, adres e-mail: iod@anzena.pl. Dodatkowe informacje znajdują się w www.anzena.pl/prywatnosc.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji środkami komunikacji elektronicznej zawierających informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15.

warning

Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących i/lub wiadomości SMS inicjowanych przez ANZENA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

warning